Artan oranlı vergilendirmenin aksine, gelir veya kazanç durumuna bağlı olarak artmayan, bütün gelir ve kazanç düzeyleri için tek ve sabit bir vergi oranının uygulandığı vergi sistemi. bkz. vergi, gelir vergisi.

İngilizcesi:
flat tax system