Sonrasızlık, sonu olmama, sonsuza kadar. Her yerde ve her zaman mevcut bulunma; zaman ve mekândan bağımsız olma; hiç bir kısıtlama veya sınırlamaya konu olmama. bkz. mutlak, aşkın.

İngilizcesi:
eternity