Edebiyat ürünlerini felsefi ilkelere göre inceleyen bilgi dalı.

İngilizcesi:
philosophy of literature