Bir toplumda, iktisadi ve siyasi gücün de desteğiyle dilini, davranış biçimlerini ve değerlerini diğer alt kültürlere kabul ettirebilecek düzeyde güç kazanmış olan baskın kültür. bkz. kültür.

İngilizcesi:
dominant culture