1. Hakimiyet. Söz geçirebilme, istediğini yaptırabilme gücü. 2. Ulusal veya uluslararası düzeyde siyasal karar alma ve bu kararları uygulama yetkisinin, herhangi bir birey, grup veya kuruma değil, sadece devlete ait olması.

İngilizcesi:
sovereignty