1. Kültür. bkz. kültür. 2. Halk dilinde buğday, arpa, çavdar gibi hububat ürünlerinin tarlada, henüz hasat edilmeden önceki hali.

İngilizcesi:
culture