Çevrebilim. Belli bir çevrede yaşayan organizmaların hem diğer canlılarla hem de fiziksel çevreleriyle ilişkilerini inceleyen disiplin. Özellikle sanayileşme sürecinin kaçınılmaz sonucu sayılması gereken zehirli atıklarla çevre kirlenmesinin doğal dengeyi ciddi boyutlarda tehdit eder hale gelmesiyle ekoloji de günden güne alanı genişleyen ve önem kazanan disiplinler arasına girmiştir. Bu çerçevede, nüfus ve habitat arasındaki ilişkileri inceleyen ekoloji dalına nüfus ekolojisi; siyasal sistemlerin çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen ekoloji dalına siyasal ekoloji; örgütlerin çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen disipline örgütsel ekolojisi; belli bir insan topluluğunu ve o toplulukla habitat arasındaki ilişkiyi inceleyen disipline insan ekolojisi; ekonomik sistemi etkileyen sosyal faktörleri inceleyen disipline ekonomik ekoloji; toplumların çevrelerine uyum süreçlerini inceleyen disipline ise kültürel ekoloji denir.