ekonomi politik

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. politik iktisat.

İngilizcesi:
political economy
« Sözlük Dizinine Dön