ekonomi teorisi

« Sözlük Dizinine Dön

İktisat kuramı. İktisadi olguların bilimsel çözümlemesini yapan, mantıksal bir sistem olarak birleştirilmiş soyut kavramsal bütün. İktisadi hayatı değişik boyutlarıyla tahlil edip iktisadi ilişkiler arasındaki düzenlilik ve süreklilikleri tespit etmeye çalışan teori.

İngilizcesi:
economic theory
« Sözlük Dizinine Dön