ekonomik bireycilik

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. bireycilik.

İngilizcesi:
economic individualism
« Sözlük Dizinine Dön