İktisadi etkinlik. Etkinliğin maliyete göre belirlenmesi. Buna göre en ekonomik etkin üretim yöntemi, alternatif üretim yöntemlerinden en düşük maliyetle gerçekleştirilebilen yöntemdir. bkz. etkinlik, teknolojik etkinlik.

İngilizcesi:
economic efficiency