İktisadi gelişme. bkz. ekonomik kalkınma.

İngilizcesi:
economic progress