Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı/Örgütü

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. OECD.

İngilizcesi:
Organization for Economic Cooperation and Development
« Sözlük Dizinine Dön