Ekolojik ve sosyal sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, ekolojik dengeye siyasal müdahalelerin imkân ve sınırları ile, bu müdahalelerin meşruluğunu irdeleyen disiplin.

İngilizcesi:
ecopolitics