Bilimsel bilginin sanıldığının tersine, doğruların birikmesi ile değil, rasyonel eleştiri mekanizmasının bir sonucu olan yanlışlama metodu kullanılarak yanlışların elenmesi yoluyla ilerlediğini savunan yaklaşım. bkz. yanlışlamacılık.

İngilizcesi:
critical rationalism