Frankfurt Okulu’ndan esinlenerek kapitalist sisteme eleştirel yaklaşan ve işlevselci ve diğer modernist sosyoloji teorilerinin kapitalist sistemin kurumlarına meşruluk kazandırdığını öne süren sosyoloji ekolü. bkz. Frankfurt okulu, eleştirel teori.

İngilizcesi:
critical sociology