bkz. sosyal güvenlik kurumu.

İngilizcesi:
retirement fund