entel

« Sözlük Dizinine Dön

Kendi fildişi kulesinde toplum üzerine tezler ileri süren, halkıyla bütünleşememiş, entelektüel olmaya özenen ancak bunun gerektirdiği nitelikleri taşımayan, erdemden yoksun kişi. Ucuz yargılara prim veren, yüzeysel teori mimarı. Entelektüelliğin gerektirdiği kültürel birikim, zihinsel manipülasyon yeteneği veya teorik-felsefi argüman üretebilme gücünden yoksun olduğu halde, bir entelektüel edasıyla konuşma, açıklama veya yorum yapma, fikir üretme şeklinde ifadesini bulan sahte aydın tavrına da entel takılma denir. bkz. sahte aydın, aydın, aydın yabancılaşması, aydın despotizmi, çevre aydını.

İngilizcesi:
pseudo intellectual
« Sözlük Dizinine Dön