envanter

« Sözlük Dizinine Dön

1. Dar anlamda mal stokunun, yarı mamul veya mamul malların, hammadde ya da diğer malzemenin sayım-döküm ve değerlendirilmesi işlemi. 2. Geniş anlamda bir işletmenin belirli bir tarihteki varlıkları ile kaynaklarının (aktifleri ile pasiflerinin) sayılıp değerlendirilmesi; bunun sonucunda elde edilen kesin miktar ve değerlerin ayrıntılı olarak tespit edilip ilgili çizelgelerde gösterilmesi.

İngilizcesi:
inventory
« Sözlük Dizinine Dön