Doğal felaket ve hastalıkların genel olarak toplumlar üzerinde, özel olarak da belirli etnik veya toplumsal alt gruplar üzerindeki etkilerini, hastalıkların ırk, toplum yahut gruplar arasındaki dağılımını inceleyen bilim dalı.

İngilizcesi:
epidemology