ergenlik

« Sözlük Dizinine Dön

Erinlik. Hem ruhsal, hem de biyolojik olarak cinselliğin fark edildiği; cinsel organların üremeye ilişkin fonksiyonlarının işlerlik kazandığı dönem. bkz. delikanlılık.

İngilizcesi:
puberty
« Sözlük Dizinine Dön