Erkek cinsine özgü, veya kadınlarda olsa bile erkeklerde daha baskın olarak bulunduğu düşünülen özellikler. bkz. kadınsılık.

İngilizcesi:
masculinity