İklime bağlı olarak ortaya çıkan doğal afetlere uğrama riski yüksek arazilere sahip olan veya daha çok buralarda çalışan yoksulların, olası doğal afetlerden diğer insanlara göre daha fazla zarar görmeleri sonucu yoksulluk döngüsünden çıkamamaları. bkz. yoksulluk döngüsü.

İngilizcesi:
farm erosion trap