eşbiçimlilik

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. izomorfizm.

İngilizcesi:
isomorphism
« Sözlük Dizinine Dön