bkz. gelir dağılımı.

İngilizcesi:
equal /even distribution of income