1. Birinin sahip olduğu şeye aynen ötekinin de sahip olması, farklılığın ortadan kaldırılmış olması hali. 2. Farklı gibi görünen birden fazla değerin sonuçta birbirine eşit olması durumu. 3. Temelde sahip olunan benzerliklerden dolayı insanların aynı değer ve konuma sahip olmaları. Eşitliğin başlıca üç türü vardır: Kişilere kamu hizmetlerinden yararlanma, bilgiye ulaşma, eğitim olanaklarından faydalanma, ya da kendini geliştirebilmesi bağlamında sunulan imkanların herkese açık olmasına veya eşit oranda bulunmasına fırsat eşitliği; kanunların herkese eşit şekilde uygulanması, hukuk karşısında torpilli vatandaş olmamasına kanun önünde eşitlik ya da yasal eşitlik; herkesin bir nesneden aynı miktarda sahip olmasına ise sonuç eşitliği denir. Sonuç eşitliğinin en kritik, en hararetli tartışmalara konu olan örneği gelir eşitliğidir. Çoğu kez yanlış bir şekilde birbiri yerine kullanılan gelir eşitliği ile adil gelir dağılımı aynı şey değildir. bkz. gelir dağılımı.

İngilizcesi:
equality