esnek döviz kuru sistemi

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki fiyatının piyasada döviz arz ve talebi tarafından serbestçe belirlendiği, döviz arz ya da talebinde meydana gelebilecek değişmelere göre düşüp yükselebildiği sistem. Dalgalı kur sistemi, değişken kur sistemi ya da yüzen kur sistemi olarak da anılan bu sistem saf biçimiyle hiç bir ülkede uygulanamamakta, uluslararası dengeleri sarsmaya başladığında başta merkez bankaları olmak üzere çeşitli araçlarla döviz kurlarına müdahale edilmektedir. Bu şekilde belirli sınırlar içinde kurun değişmesine izin verilen, o sınırların dışına çıktığında müdahale edilen kur sistemine kontrollü/güdümlü/yönetilen dalgalı kur sistemi adı verilmektedir.

« Sözlük Dizinine Dön