20. yüzyılın ikinci sonlarında ortaya çıkan, bilgisayar teknolojisinin yardımıyla ivme kazanan, Fordizm ve Taylorizm’in aksine beyaz yakalı olmayan çalışanların da karar alma sürecine katılımını teşvik eden, yöneten-yönetilen ve patron-işçi arasındaki hiyerarşide bir gevşemeyi ima eden, yarı-zamanlı çalışmaya, birden fazla işte çalışabilmeye veya evde çalışmaya olanak veren üretim organizayonu. bkz. Fordizm, Taylorizm, bilimsel işletme.

İngilizcesi:
flexible mode of production