Elastikiyet. Geniş anlamda bir şeyin, kendisini etkileyen başka bir şeyde meydana gelen bir değişmeye karşı gösterdiği tepki, duyarlılık derecesi. Bir değişkenin başka bir değişkende meydana gelen yüzde değişme karşısında gösterdiği yüzde değişim. Esneklik sıfır ile sonsuz arasında değişebilir. Bu çerçevede bağımsız değişkendeki yüzde 1’lik değişim karşısında bağımlı değişkenin de yüzde 1 değişmesi halinde esneklik birime eşit (birim esnek); etkilenen değişkenin yüzde 1’den daha büyük oranda değişmesi halinde esneklik birimden büyük (esnek); söz konusu değişkenin yüzde 1’den daha küçük oranda değişmesi durumunda ise esneklik birimden küçüktür (katı). Belirleyici değişkendeki bir birimlik yüzde değişim sonucunda öteki değişkenin sabit kalması durumunda esneklik sıfır (tam katı), etkilenen değişkenin çok büyük ölçekte değişmesi durumunda da esneklik sonsuzdur (sonsuz esnek). bkz. arzın fiyat esnekliği, talebin fiyat esnekliği, gelir esnekliği, talebin çapraz fiyat esnekliği.