1. Tüm doğal ve insani etkinlikler veya durumlar hakkında verilebilecek güzel ve çirkin yargılarından her biri. 2. Göze hoş görünüp görünmemesi, izleyende bırakacağı olumlu yahut olumsuz izlenime göre bir şeyi güzel ya da çirkin olarak niteleyen yargı.

İngilizcesi:
aesthetic judgment