Olay veya ilişkilerin aynı zaman dilimi içinde yer alma, eşzamanda olma veya yok olma, birlikte başlama ve bitme durumuna göre açıklanması. bkz. art zamancılık.

İngilizcesi:
synchronism