Bir olgu, olay veya sürecinin başka bir olgu, olay veya süreçle aynı zaman dilimindeki ilişki veya etkileşimi. bkz. art zamanlılık.

İngilizcesi:
synchrony