Gerçekte öyle olmamasına rağmen küçük gruplara üye bireylerin, büyük gruplara üye bireylere göre daha etkili olduklarını düşünmeleri.

İngilizcesi:
illusion of efficacy