etkinlik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir üretim veya bölüşüm sürecinde maliyetlerin minimum, kazanç veya faydaların da olabilecek en yüksek düzeyde tutulması. 2. Kaynakların üretime en çok katkıyı yapabilecekleri şekilde kullanılması, israfın olmaması, atıl kaynak kalmaması durumu. bkz. teknolojik etkinlik, ekonomik etkinlik, optimallik, optimum, Pareto optimumu.

İngilizcesi:
efficiency
« Sözlük Dizinine Dön