Etkin olmama veya olamama durumu. bkz. etkinlik.

İngilizcesi:
inefficiency