etnik ayrımcılık

« Sözlük Dizinine Dön

Bir etnik grubun toplumun diğer kesiminden ayrıştırılarak, olumlu veya olumsuz anlamda farklı muamele görmesi. Etnik kökeninin farklılığı nedeniyle diğer toplum kesimlerinden daha avantajlı muamele görmeye olumlu etnik ayrımcılık; etnik kökenindeki farklılıktan dolayı diğer toplum kesimlerinin yararlandığı imkanlardan yoksun bırakılmaya da olumsuz etnik ayrımcılık denir.

İngilizcesi:
ethnic discrimination
« Sözlük Dizinine Dön