Bir etnik grubun kültürel varlığının baskın grup tarafından yok edilmesi. bkz. kültürel soykırım, soykırım.

İngilizcesi:
ethnocide