evanjelist

« Sözlük Dizinine Dön

1. Hristiyan teolojisinde genellikle İsa’nın havarileri Matthew, Mark, Luke ve John’a verilen unvan. 2. Görsel ve işitsel çeşitli kanallarla İncil vaizliği yapan kişiler. Kavram Yunanca, “iyi haberleri paylaşan kimse” anlamına gelen evangelical kökünden gelmektedir. Günümüzde radyo, TV ve İnternet sayesinde J. Falwell ve P. Robertson gibi milyonlarca dinleyiciye ulaşabilen evanjelistler ortaya çıkmıştır.

İngilizcesi:
evangelist
« Sözlük Dizinine Dön