Fiilileşmiş, gerçekleşmiş; bir olgu ya da olayın gerçekleştikten sonraki durumu. Düşünülenin gerçekleştirilmiş edilmiş şekli.

İngilizcesi:
ex poste