Öncesizlik, öncesi veya başlangıcı olmama; ezelden beri var olma. bkz. ebediyet.