1880’lerin ortalarında burjuva entelektüellerini sosyalizmin erdemlerine ikna etmek için kurulmuş, radikal Marksistlerin devrimci yönetimlerini reddeden, Batıdaki siyasi partilere ve kurumlara sızarak bu fikirleri onlara aşılamak suretiyle aynı amaçlara ulaşmaya çabalayan sosyalistlerin katıldığı dernek. bkz. Fabiyenizm.

İngilizcesi:
fabian society