Karar verme ve o karara uygun eylemde bulunma yetkisine ve gücüne sahip birey.

İngilizcesi:
agency