bkz. faktör çözümlemesi.

İngilizcesi:
factor analysis