Heterogami. Birbirinden farklı özellikler taşıyan bireylerin yaptığı evlilik. bkz. benzer evlilik.

İngilizcesi:
heterogamy