Kendi cinsi, rengi, ırkı, etnik kökeni, inancı veya kültürü dışındaki kişileri toptan tehlikeli görme, kendisini onlara karşı daima savunma konumunda hissetme ve onlardan korkma durumu.

İngilizcesi:
heterophobia