Sonraları Fabiyen Cemiyeti ve İngiliz İşçi Partisinin savunduğu gibi, bürokratik düzenlemelerle sanayi ve üretim, bölüşüm ve değişim araçlarının kontrolünü öngören sosyalizm. bkz. Fabiyenizm.

İngilizcesi:
fascist socialism