Herhangi bir sürecin başlatılması, belirli kararların alınması yahut bir projenin uygulanmasından önce söz konusu projenin getirisi ve götürüsünün, düşünülen kararların muhtemel sonuçlarının hesaplanması, fayda ve maliyetinin ortaya konması.

İngilizcesi:
cost-benefit analysis