bütçe (surplus-giving budget) bkz. bütçe.

İngilizcesi:
veren