federal devlet

« Sözlük Dizinine Dön

Eyalet adı verilen, kendine ait parlamentosu, yasaları ve seçilmiş yöneticileri olan devletçiklerin özellikle milli savunma, dışişleri ve adalet konusunda merkezi bir otorite etrafında toplanmasıyla meydana gelen, idare ve devletler hukuku bakımından modern siyasal ihtiyaçlara cevap verebilen birleşik devlet tipi. Federal devlet sisteminde içişleri, anayasa tarafından yetkinin federasyona üye devletler ve federal devlet arasında bölüştürülmesi; dışişleri de yetkinin yalnızca federal devletin elinde bulundurulması suretiyle yürütülür.

« Sözlük Dizinine Dön