Bölgelere veya eyaletlere göre farklı özerk yönetimlerin bir ulus devlet çatısı altında birleştirilmesini öngören yönetim tarzı.

İngilizcesi:
federalism